Korsholm 675 - Motionskampanj

Som en del av jubileumsåret 675 ordnas en motionskampanj under hela oktober.

Varje 20 minuter motion ger dig 1 poäng. Bland alla, som samlat minst 31 poäng och varit aktiva minst 15 dagar under kampanjen, lottar vi ut fina priser.

Blanketten kan skickas in antingen genom att du anmäler dig här på sidan och bifogar en bild på din blankett eller genom att lämna blanketten fysiskt till Fritid och kultur (ämbetshuset) senast 7.11.2023.

Motionskampanjen har tre klasser; förtroendevalda, anställda och invånare.

Ladda ner blanketten här

Tidpunkt

01.01.2023 - 31.12.2023