Sportlov 2024

Sportlov 2024

Läs mer

Biblioteken är öppna på sportlovet!

Biblioteken är öppna på sportlovet!


På huvudbiblioteket kan du delta i en aktivitet och utlottning.
Välkomna att låna böcker, filmer, sällskapsspel och idrottsredskap! 


Välkomna till Korsholms kommun, fritid och kultur

Korsholm är kommunen med ett levande fritids- och kulturliv. Fritiden och kulturen bottnar i aktiva föreningar och sammanslutningar som ger kommuninvånarna ett stort utbud av tjänster. Fritid och kultur i Korsholm vill genom sin verksamhet erbjuda alla mål- och åldersgrupper i Korsholm en möjlighet till sysselsättning.  

 

Välkomna med!

post it notes 3233653

Föreningsinfo

Ordnar din förening program ni vill marknadsföra här på sidan?

Om så är fallet kan ni skicka information om programmet så kan vi föra in det här på sidan så får ni större spridning.

Informationen kan skickas till
fritid@korsholm.fi
Använd "Evenemang till E-kurs" som rubrik på meddelandet.