Kasva ja Ole Taiteessa

 

Kiinnostaisiko sirkus harrastuksena?
Entäpä teatteri, kuvataide, sanataide tai joku muu taideaine?
Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Suomenkielinen kysely

 

 

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä aineita ja miten lasten ja nuorten taidekasvatus toteutetaan lähiympäristössäsi! Selvittääksemme miten lapset, nuoret ja aikuiset kokevat taideharrastusten nykytilanteen, käynnistämme kyselyn, johon toivomme mahdollisimman monen vastaavan. Mustasaaren ja Vöyrin kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti.

Linkki kyselyyn lähetetään Wilman kautta Mustasaaressa ja Vöyrillä, mutta löydät sen myös tästä: https://forms.office.com/e/67CkKYWag5 tai QR-koodin kautta.

Kysely on osa SKAPA, Svenska Kulturfondenin suurpanostus vuosina 2023–2025.
Svenska kulturfonden haluaa vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia edistämällä taidekasvatuksen saatavuutta Suomessa. Taiteen harjoittaminen saa meidät voimaan paremmin, vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa, hyvinvointia, empatiaa, identiteettiä ja luovuutta sekä tarjoaa työkaluja työelämään ja koko elämään. Saavutettavuus ja tasa-arvo ovat Suomen lasten ja nuorten taidekasvatuksen suurimpia haasteita. Monilla paikkakunnilla opetetaan vain muutamia taideaineita ja monet lapset ja nuoret eivät koskaan pääse osallistumaan taideopetukseen vapaa-ajallaan. Taidekasvatuksella tarkoitetaan tässä musiikin, kuvataiteen, käsityön, teatterin, tanssin, sirkuksen, mediataiteen, sanataiteen ja arkkitehtuurin opetusta.

 

Mustasaaren ja Vöyrin kunnille on myönnetty SKAPA-hankerahoitusta jo olemassa olevan taidekasvatuksen kartoittamiseen, sekä kunnissa tapahtuvan taideopetuksen kehittämistä varten. Taiteen perusopetusta (opetussuunnitelmapohjaista pitkäkestoista opetusta) annetaan tällä hetkellä kunnissa vaihtelevassa määrin (Mustasaaressa 4 oppiainetta ja Vöyrillä 2 oppiainetta). Taidekasvatusta annetaan nykyään suuressa määrin myös erilaisten paikallisten yhdistysten puitteissa. Taidekasvatusta annetaan jonkin verran myös Harrastamisen Suomen malli -hankkeen puitteissa heti koulupäivän jälkeen järjestettävissä kerhoissa. Saavutettavuus ja tarjonnan tasa-arvo on kuitenkin haasteena

 

Yhteystiedot:

Sonja Backlund
Projektikoordinaattori, SKAPA, Mustasaari ja Vöyri
sähköposti: sonja.backlund@korsholm.fi

 

Carla Fri
Projektityöntekijä, SKAPA, Mustasaari ja Vöyri
sähköposti: carla.fri@korsholm.fi