Hyvinvointivaliokunnan avustukset

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Mustasaari, voivat hakea hyvinvointivaliokunnalta avustusta. Yhdistyksen tarkoituksena tulee olla yleishyödyllisen toiminnan harjoittaminen, ja sen on käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä. Yhdistyksen eri jaostot/työryhmät hakevat avustusta yhdessä pääyhdistyksen kautta.

Uuden yhdistyksen on avustusta saadakseen oltava rekisteröity viimeistään 30.6.Yhdistykselle voidaan hyvinvointivaliokunnan harkinnan mukaan myöntää ensimmäisenä toimintavuonna niin kutsuttu starttiavustus, joka on enintään 200 euroa.

Rekisteröimätön yhdistys tai työryhmä voi hakea kulttuuritoiminnan hankeavustusta, nuorisobonus tai Iloa ikäihmisille.

Yksityishenkilöt voivat hakea kulttuuri- tai taiteilijastipendiä.

Lisää tietoa löytyy täältä