Idrott och motion för specialgrupper

Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.

Erityisryhmien liikunnan puitteissa järjestetään liikuntatoimintaa myös muille henkilöille tai ryhmille, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi kotouttamisen tueksi.

Elisabeth Wiklund
Liikunnanneuvoja
elisabeth.wiklund@mustasaari.fi
+358 50 517 6661