Loppis vid Älvboden 11.6

Söndagen den 11.6. kl 14-18 ordnas Loppis vid Älvboden (intill gamla Veikars skola).

Älvbodens café är öppet. Gratis deltagande men meddela gärna ditt deltagande till alvbyarna@gmail.com. Egna bord och stolar med.

I samband med loppiset är besökarna välkomna att besöka Älvbyarnas Market Garden som ligger ett stenkast från Älvboden. Försäljning av plantor.

loppis alvboden