Bya-arkivet - fotografier från igår och längre tillbaka

Identifikation av personer på gamla fotografier. Bya-arkivet i Södra Vallgrund har många fotografier från Replot skärgård och längre bort ifrån som är oidentifierade. Även identifierade foton finns att påses, enligt önskemål.
old letters geb995ce20 1920

Tidpunkt: 13-15.6, kl. 15.00-18.00
Plats: Sommarösundvägen 260, 65930 Södra Vallgrund
Kontaktperson: Monika Nissander tel. 040 58 679 58.
Ingen förhandsanmälan behövs. 
Arrangör: Södra Vallgrund Byaråd r.f. / arbetsgruppen Hembygdsforskarna

Mera information här