Föreningarnas och företags program under veckan

Fritid och kultur ordnar en vecka för välmående, Upplev Korsholm, 11-18.6.2023. Förutom vårt eget program deltar även  flera av kommunens föreningar och företag med program under veckan. 

Deras program hittar ni här till vänster.

Har ni frågor gällande vårt program kan ni skicka e-post till fritid@korsholm.fi eller ta kontakt med de olika evenemangens kontaktpersoner.

Frågor som berör föreningarnas program riktas till evenemangens kontaktperson(er).