Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete i Korsholms kommun är till för ungdomar i åldern 15–29. Servicen är avgiftsfri, konfidentiell och frivillig.

Vi, uppsökande ungdomsarbetare, kan hjälpa till när man:

avbrutit sina studier
söker en praktik- eller studieplats
söker arbete och skriver arbetsansökningar
har problem som rör hälsa, ekonomi eller beroende
behöver stöd i sin livssituation eller med att planera framtiden
behöver hjälp med att besöka instanser och myndigheter, t.ex. FPA, TE-byrån och sjukvården
behöver hjälp med att hitta olika tjänster
behöver hjälp med något annat, vad som helst

Vem som helst kan kontakta och föra fram sin oro över en ungdom till de uppsökande ungdomsarbetarna, ungdomen kan också själv ta kontakt. Vi kan till exempel stämma träff hemma hos ungdomen, i skolan, i centrum eller på vårt rum i ämbetshuset.

Ta kontakt via Facebook, Instagram, Snapchat, per telefon eller e-post.

Vi är mer flexibla och använder nya arbetssätt under de förändringar och utmaningar som coronaläget medför. 


uppsokande@korsholm.fi

Facebook
Uppsökare Korsholm Etsivä Mustasaari

Instagram
uppsokandeetsivakorsholm