Phoenix

Phoenix
Vad är Phoenix?
Phoenix är en verksamhet för unga i åldern 16–29 som är skrivna i Korsholm. I år arrangeras Phoenix 6–23.6 klockan 9–15 av ungdomssidan i Korsholms kommun. Under den första veckan hålls informations- och diskussionstillfällen kring vardagssaker som berör unga personer som till exempel att flytta hemifrån, att söka jobb, hur man tar hand om sig själv och så vidare. Under de två sista veckorna har alla deltagare arbetspraktik, vilket innebär att man får testa på att arbeta ute på fältet inom kommunen.

Varför delta i Phoenix?
Phoenix erbjuder möjlighet att upprätthålla dygnsrytmen och behålla vardagsrutinen samt få en meningsfull sysselsättning även under sommarlovet. Under den första veckan går vi bland annat igenom hur man tar emot en studieplats, hur man söker jobb och vad man behöver kunna när man flyttar hemifrån.

Vi lär oss även att hantera vår ekonomi och vart man vänder sig om man behöver hjälp med något. Dessutom funderar vi på vad vi behöver för att må bra rent fysiskt.

Vi kommer även att bjuda in sakkunniga inom olika områden, till exempel anställda banktjänstemän, hälsovårdare, och TE-byrån.

Genom arbetspraktiken vill vi erbjuda ungdomarna arbetserfarenhet. Vi strävar till att ungdomarna skall få testa på varierande arbeten och även arbeten som kan höra till ungdomarnas kommande yrkesbransch. Arbetspraktiken sker inom Korsholm med omnejd.

Vad mera?
Den första veckan träffas vi vid Korsholms högstadium. Deltagarna får ett arvode som betalas ut mot redovisad närvaro. Lönen är 400 euro om man deltar i varje tillfälle.

Vill du delta?
Skicka ett sms/Whats App/mejl och skriv att du är intresserad samt varför du anser att du skulle ha nytta av att delta i Phoenix, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Sista ansökningsdag 30.4!

Vid frågor eller funderingar är det bara att ta kontakt!

 
 
 
 
 
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
UngdomsverksamhetPhoenix
Rusmedelsförebyggande arbete
Decibel
Ungdomsfullmäktige
Ungdomsgården Ziti
Uppsökande ungdomsarbete
Idrottsverksamhet
Biblioteket
Korsholms vuxeninstitut
Korsholms musikinstitut
Seniorpunkten
Invandring och integration
Hälsovård
Socialvård
Kontakta oss
Hannah Skogström
Rusmedelsförebyggande koordinator
Välfärdstjänster
hannah.skogstrom@korsholm.fi
+358 44 7277391


Linda Staffans
Uppsökande ungdomsarbetare
Välfärdstjänster
linda.staffans@korsholm.fi
+358 44 727 1502