Ungdomsverksamhet

Målsättningar med kommunens ungdomsverksamhet:

  • samordna information
  • stödja uppväxttiden
  • erbjuda meningsfull och mångsidig fritidssysselsättning
  • främja ungdomarnas påverkningsmöjligheter. 

 

Vi som jobbar här är: 

Ungdomsledare

Uppsökande ungdomsarbetare:


Linda IDkort bild  
Linda Staffans Sofia Sandvik
Uppsökande ungdomsarbetare Uppsökande ungdomsarbetare
linda.staffans@korsholm.fi sofia.sandvik@korsholm.fi
+358 44 727 1502 +358 50 465 0591

 

Julia Nyback Amelie Enroth Carolina Sund Emilia Kettunen
Ungdomsledare Ungdomsledare  Ungdomsledare  Ungdomsledare 
julia.nyback@korsholm.fi amelie.enroth@korsholm.fi carolina.sund@korsholm.fi emilia.kettunen@korsholm.fi
+358 50 309 8292 +358 44 424 0393 +358 44 727 7336 +358 44 727 1508