Rörelse för äldre

Sittande gymnastik för seniorer
Börjar v. 10
Solf pulsen måndagar kl. 13 (start 6.3)
Petsmo Liden måndagar kl.15 (start 6.3)
Replot Björkliden tisdagar kl.15 (start 7.3)

Pågår till slutet av april
Ingen anmälning

Alla välkomna!
Ingen deltagaravgift

Gåfotboll för äldre

I Botniahallen
Onsdagar kl.10-11
Fortsätter fram till slutet på mars

Kräver ingen tidigare erfarenhet och passen anpassas efter deltagarnas nivå.
Ingen deltagaravgift!

Ledare: Lars Kjestrup

Anmälan till: Diana Enlund 044-424 0112 eller John Reinlund 040-964 8996 (utanför kontorstid)

 

Vandring för seniorer

Till Björkö-Panike vandringsled
17.5.2023
Rutten är ca. 2km och anpassad för rörelsehindrade
Bussen startar kl.12 från Seniorpunkten Smedsby och
stannar för påstigning vid Singsby Uf och Replot Sale
Vi bjuder på kaffe med tilltugg 
Ingen avgift!
Anmäl senast 3.5.2023 kl.16.00
Anmälan och mer info: Diana Enlund 044-424 0112