Seniorverksamhet

 

 Vi som jobbar med seinorverksamhet är:

Anette Hästbacka Diana Enlund 
Äldrekoordinator  Projektkoordinator, Rörelse för äldre
anette.hastbacka@korsholm.fi  diana.enlund@korsholm.fi
+358 50 3481 073  +358 44 4240 112

 

 

Seniorpunkten är en träffpunkt för kommunens seniorer och daglediga med mångsidiga aktiviteter ordnade av kommunen och andra organisationer. Vi har ett aktivt samarbete med Folkhälsan, som finns i samma hus.

Varje vecka ordnas olika hobby- och samtalsgrupper. En stor del av Vuxeninstitutets kurser och motionsgrupper för seniorer ordnas här.

En gång i månaden ordnas större evenemang, som allsång, konserter, föreläsningar, temadagar och fester. Pensionärsgrupper och andra organisationer ordnar regelbundet verksamhet både i festsalen och i våra mindre utrymmen.

Kontakt
Seniorpunkten i Korsholm
Niklasvägen 1, Smedsby
tfn 050 348 1073
seniorpunkten@korsholm.fi

Facebook: Seniorpunkten Senioripiste