Ehkäisevä päihdetyö

Kunta vastaa ehkäisevän päihdetyön organisoinnista.

Kunnalla on ehkäisevän päihdetyön tiimi. Tiimin muodostavat ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja ehkäisevän päihdetyön nuorisotiedottaja. Mustasaaressa ehkäisevä työ on haluttu kohdentaa lapsiin ja nuoriin.

THL:n mukaan Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Se kohdistuu alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen. Työn tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa (THL, 2017).

Tiimin tehtävänä on

johtaa kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmää
vastata kunnan päihdeolojen seurannasta ja niistä tiedottamisesta
esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistys-, liikunta- ja nuorisopalveluissa
koordinoida ja suunnitella pitkäjänteistä ehkäisevää työtä kouluissa
huolehtia siitä, että päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä tarjotaan tietoa yksityisille henkilöille ja ryhmille
järjestää infoiltoja vanhemmille
lisätä lasten ja nuorten päihdehaittoja ehkäisevää osaamista
suunnitella ja levittää tietoa oppilaille, opiskelijoille, kunnan henkilöstölle ja huoltajille suunnatuista luennoista ja koulutustilaisuuksista
toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa maakunta- ja paikallistasolla
kehittää ja päivittää strategisia suunnitelmia.
Ehkäisevän päihdetyön tiimi konsultoi päihdeasioissa. Teemme yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollon, sivistyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen, huoltajien sekä nuoriso-ohjaajien ja etsivien nuorisotyötekijöiden kanssa.

Ota reippaasti yhteyttä!