Musik

Musiklivet mår bra i Korsholm. Det finns ett tiotal aktiva sångkörer och musikgrupper utspridda över hela kommunen. De flesta körer tar gärna emot nya sångare – så om du är intresserad ska du inte tveka att ta kontakt direkt med körerna.

Det finns sex fria musikskolor (föreningar) i Korsholm. Musikskolorna erbjuder barn, unga och vuxna privata sång- och musiklektioner allt från piano- till trumlektioner. Undervisningen ordnas i kommunens skolor. Ta kontakt med Fritid och kultur för tilläggsuppgifter om de verksamma körerna, sång- och musikgrupperna och de fria musikskolorna.

Mera info hittar du här!