Kaikukort

Kultur är för alla, men alla har inte råd att köpa biljetter till exempel till museer, teatrar eller konserter. För att råda bot på det har vi tagit i bruk Kaikukortet i Korsholm under våren 2022. Målet med Kaikukortet är att göra det lättare för personer i en svår ekonomisk situation att ta del av konst och kultur.

Mera info hittar du här!