Sportoteket

Vid Korsholms huvudbibliotek på Skolvägen 1 i Smedsby finns ett sportotek där man kan låna olika idrottsredskap. Man kan även beställa utrustning för avhämtning vid filialbiblioteken.
Utlånade redskap kan även reserveras. Idrottsredskapen reserveras direkt från huvudbiblioteket. Redskapen lånas med lånekort på samma sätt som bibliotekets övriga material, och lånetiden är 2 veckor.

Under bibliotekets öppethållningstider kan du också spela jätteschack utomhus.
Sportoteket utökas enligt efterfrågan och behov.

Sök i Fredrikbiblioteken för att se om utrustningen är tillgänglig eller reserverad.

Utrustning som du kan låna på Sportoteket