Idrottsutrustning

Fritid och kultur lånar ut idrottsutrustning till daghem, förskolor, lågstadieskolor, högstadieskolor och gymnasiet samt föreningar i Korsholm. Se vilken utrustning som kan lånas här.

BOKA via bokning@korsholm.fi
Lånetiden är två veckor.
Utlåning: Ämbetshuset i Korsholm, Centrumvägen 4, Korsholm.

Privatpersoner kan låna idrottsutrustning från sportoteket!