Fritidsanläggningar

Läs mer här vilka anläggningar som kan bokas och vilka som fritt kan användas.