Simstränder och friluftsbad

Vi har tretton stycken allmänna simstränder samt ett friluftsbad runt om i kommunen som du kan välja mellan. Årligen deltar hundratals barn i Folkhälsans simskolor på dessa stränder och på friluftsbadet.

Underhåll och skötsel sköts delvis av kommunen och delvis av Folkhälsoföreningar eller andra lokala föreningar.

Mera info hittar du här