Premieringar

Årets premieringsfest ordnas 18.1.2024 kl. 18 vid Berny’s restaurang.

Idrottares prestationer uppmärksammas och årets eldsjäl, årets kulturpersoner och årets ungdom utses.

Idrottspremieringar
Kriterier för idrottspremieringar:Medalj i FM, NM, EM, VM eller representerat Finlands landslag.
Den premierade skall ha varit bosatt i Korsholms kommun då medaljen tagits.
Meddela idrottsprestationerna senast 24.11.2023 via fritid.korsholm.fi. 

cup 1615074 1920

Årets Eldsjäl
Årligen utses årets eldsjäl. Utmärkelsen ska gå till en person, arbets- eller talkogrupp som genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter med positiva effekter. Personen, arbets- eller talkogrupperna ska vara bosatta i Korsholm och kan beviljas utmärkelsen endast en gång.

Välmotiverade förslag till årets eldsjäl som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till fritid@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. 

Skicka förslag för årets eldsjäl 2023 senast 24.11.2023.
Mer information från delaktighetskoordinator Jessica Strandholm, tfn 044 424 0388.

Årets Kulturperson
Årligen utses en till två personer som berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm. 

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. 

Skicka förslag för årets kulturperson 2023 senast 24.11.2023.
Mer information från kultursekreterare Annica Reini, tfn 0500 162 112.

Årets Ungdom
Korsholms ungdomsfullmäktige utser årligen en person som under det gånga året arbetat eller utfört en handling för ungdomars bästa. Personen som nomineras bör vara 13–21 år gammal och vara bosatt i Korsholm.

Välmotiverade förslag till årets ungdom som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till ungdom@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. 

Skicka förslag för årets ungdom 2023 senast 24.11.2023.
Mer information från ungdomsledare Linus Lundkvist, tfn 050 309 8292.