Bidrag beviljade av välfärdsutskottet

Registrerade föreningar med Korsholm som hemort kan söka bidrag från välfärdsutskottet. Föreningens syfte ska vara att driva allmännyttig verksamhet och det ska framgå ur föreningens stadgar. I en förening med flera sektioner/arbetsgrupper söks bidrag gemensamt via huvudföreningen.

Nygrundad förening bör registrerats senast sista juni för att erhålla bidrag. Under föreningens första verksamhetsår kan en förening, efter välfärdsutskottets prövning, erhålla startbidrag på max. 200 euro.

Oregistrerad förening eller arbetsgrupp kan söka projektbidrag för kulturverksamhet, ungdomsbonus eller Guldkant för äldre.

Privatpersoner kan söka kultur- eller konstnärsstipendium.

Mera information hittar du här!