Föreningsverksamhet

I Korsholm har vi ett rikt föreningsliv. Olika fritids-, hobby- och idrottsföreningar, politiska föreningar och kulturföreningar.

Vill du att din förening ska synas på Korsholms kommuns hemsida så kan du meddela oss på fritid@korsholm.fi eller kultur@korsholm.fi.

En förening är en grupp människor som arbetar för ett gemensamt syfte. De kan arbeta för eller främja en gemensam hobby eller för allmänhetens bästa. En förenings syfte får inte strida mot god sed eller lag.

Mera information hittar du här!