Fritidsverksamhet

Fritid och kultur i Korsholm vill genom sin verksamhet erbjuda alla mål- och åldersgrupper i Korsholm en möjlighet till sysselsättning.  Här kan du läsa mer om kultur- och fritidsutbudet i Korsholm.

Otto Domars Mikael Österberg Edith Nyman Jessica Strandholm
Välfärdsdirektrör Fritidschef Kanslist Delaktighetskoordinator
otto.domars@korsholm.fi mikael.osterberg@korsholm.fi edith.nyman@korsholm.fi jessica.strandholm@korsholm.fi
+358 44 4240 342 +358 44 424 9135 +358 6 327 7164 +358 44 424 0388