Deltagarantal

Minimiantalet deltagare till våra evenemang framgår ofta i evenemangsbeskrivningen. Maximiantalet deltagare varierar beroende på evenemanget och meddelas i sådana fall även det i beskrivningen.